СУМСЬКИЙ НАУ РОЗШИРЮЄ ДІАПАЗОН ПОСЛУГ ОСВІТИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ

Навчання протягом життя, постійна актуалізація знань та здобуття нових навичок уже стало звичною справою для будь-якого фахівця. Освіта дорослих набуває великого значення в розрізі сьогоденних викликів, що відкриває нові можливості для роботи, створює шляхи до навчання, впливає на мистецькі уподобання людей та будує нові соціальні мережі.

Відповідно до наказу Міністерства і науки України від 08.04.2024 р. № 229-л Сумський НАУ, маючи актуальні та інноваційні можливості для здійснення навчання дорослих, розширив діапазон ліцензійних можливостей щодо надання освітніх послуг у сфері післядипломної освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Загальні короткострокові програми підвищення кваліфікації погоджені Національним агентством України з питань державної служби, за якими державні службовці зможуть підвищити свою кваліфікацію розміщені на сайті Сумського НАУ у вкладці Центру підвищення кваліфікації за покликанням: https://center.snau.edu.ua/pidvishhennya-kvalifikaci%d1%97/directions-ua/. Державні службовці мають можливість скористатись Порталом управління знаннями НАДС. У категорії «провайдер» необхідно вибрати Сумський національний аграрний університет або перейти за покликанням https://pdp.nacs.gov.ua/providers/sumskyi-natsionalnyi-ahrarnyi-universytet та обрати програму підвищення кваліфікації.

Беззаперечно переконані, що розширення діапазону ліцензійних можливостей післядипломної освіти нашого університету зробить значний внесок у розвиток людського капіталу нашої країни.