Історична довідка:

Мета Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників та спеціалістів – надання: освітніх, науково-навчальних, проектних, консультативних, інформаційних, інноваційних послуг; професійної підготовки слухача шляхом поглиблення, розширення і оновлення його професійних знань, умінь і навичок; підвищення кваліфікації, стажування та інших форм підготовки фахівців для задоволення потреб регіону та держави в цілому.

Центр керується у своїй діяльності: Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статутом університету, Положенням, наказами і розпорядженнями Ректора Університету та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами з питань, що належать до компетенції Центру.
Освітній процес в Центрі здійснюється висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками університету, також залучаються провідні фахівці наукових установ, керівники різних організацій та спеціалісти-практики.

Форми навчання під час підвищення кваліфікації: лекції, тренінги, семінари, вебінари, майстер-класи, «круглі столи», виїзні заняття та інші активні форми навчання.

 

Слухачі Центру після успішного закінчення курсів отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

Нормативно-правові документи: 

ПОЛОЖЕННЯ про Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів
Методичне забезпечення
Каталог програм підвищення кваліфікації