Тодерюк Ірина Валеріївна

Тодерюк Ірина Валеріївна - директор Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів.

Народилася 1980 року у м. Суми.

Освіта:

У 2002 році закінчила Сумський національний аграрний університет за спеціальністю «Ветеринарна медицина» та здобула кваліфікацію лікар ветеринарної медицини.

У 2011 році закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та здобула кваліфікацію викладач університетів та вищих навчальних закладів.

У 2018 році закінчила Сумський національний аграрний університет за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» та здобула кваліфікацію - магістр, «Публічне управління та адміністрування», «Адміністративний менеджмент», «Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності», «Менеджер-аналітик».

В університеті працює з 2008 року:

з 2015 року на посаді директора Інститут післядипломної освіти та дорадництва;

з 2016 року на посаді директора  Інституту підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів;

з 2019 р. на посаді директора Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів.

Основні напрями діяльності:

  1. Здійснює керівництво та координацію роботи Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів.
  2. Сприяє забезпеченню якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації освітнього процесу.
  3. Погоджує, розробляє та контролює виконання програм підвищення кваліфікації.
  4.  Організовує курси підвищення кваліфікації у відповідності з навчальними програмами затвердженими Вченою Радою Університету або замовником.
  5. Планує і розподіляє педагогічне та/або науково-педагогічне навантаження й завдання серед викладачів та працівників Центру, контролює своєчасне та якісне їх виконання.
  6. Координує навчання за дуальною формою здобуття освіти в Університеті, спільно з деканами факультетів.
  7. Формує плани роботи Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів та забезпечує виконання планових показників.

 

Телефон +38(0542) 70-10-82   (172)