ДУАЛЬНА ОСВІТА: ЯК ОБРАТИ ПІДПРИЄМСТВО

Дуальна освіта – це дієвий механізм, що забезпечує збалансованість ринку праці та ринку освітніх послуг. ДФЗО передбачає поєднання навчання студентів у закладах освіти з навчанням на робочих місцях підприємств. За таких обставин вибір підприємства, як бази для переходу на ДФЗО, набуває одного із ключових значень у системі підготовки компетентного фахівця. У межах проєкту «Дуальна освіта для України» відбулося засідання тематичного студентського клубу «Як обрати підприємство».
Модераторами заходу виступили: проректор з наукової та міжнародної діяльності Сумського НАУ – Юрій Данько та доцент кафедри маркетингу ім. А.Ф. Павленка (КНЕУ ім. Вадима Гетьмана) – Олена Бучинська.
Під час обговорення студенти Сумського НАУ активно приймали участь у дискусії. Зокрема, студентка-учасниця проєкту з ДФЗО, Москаленко Анастасія поділилася власним досвідом щодо критеріїв відбору підприємства та переваг, які отримує студент обираючи ту чи іншу виробничу базу для ДФЗО. У свою чергу, Кальченко Тетяна, яка є учасником проєкту з ДФЗО з 2020 року, детально познайомила всіх учасників клубу щодо процедури переходу на дуальне навчання. Загалом, студенти Сумського НАУ, які є учасниками проєкту з реалізації ДФЗО надали вичерпний перелік бенефітів, на які варто звертати увагу при виборі підприємства.
Традиційно протягом заходу здобувачі вищої освіти не тільки отримували відповіді на питання із заданої тематики, а також приймали активну участь у онлайн-голосуваннях за QR-кодами, що були спрямовані на: виявлення критеріїв добору роботодавців-партнерів (підприємств); дослідження тенденцій пріорітетності переваг, що пропонують підприємства для здобувачів освіти.
Приємно відзначити, що на завершення учасники студентського клубу проявили ініціативність, запропонувавши перелік тем для подальших онлай-зустрічей. Беззаперечно, зростання зацікавленості студентства до особливостей навчання за дуальною формою навчання – позитивно впливає на реалізацію пілотного проєкту із запровадження дуальної освіти в Україні.