СПРИЙНЯТТЯ ЗМІН – ВИМОГА СУЧАСНОСТІ

В сучасних умовах карантинних обмежень, діджиталізації і цифровізації – все більшої актуальності набувають питання пов’язані з удосконаленням навичок адаптації до змін. Невпинний розвиток технологій вимагає від сучасного державного службовця вміння сприймати зміни позитивно, знаходити у нововведеннях переваги та швидко адаптуватися в умовах постійних змін. Вміння прогресивно реагувати на зміни у власній професійній діяльності, швидко долучатися до проєктів, і постійно навчатися новому – це вкрай важливі навички для кожного державного службовця.

Сьогодні 30 вересня завершився навчальний короткостроковий семінар «Управління змінами в органах державної влади», в якому прийняли участь працівники Управління Державного агентства рибного господарства у Сумській області. Необхідно зауважити, що під час семінару слухачі продемонстрували високий рівень зацікавленості щодо набуття професійних компетентностей у період навчання. Завдяки широкому спектру методів навчання, які застосовували лектори: Славкова О.П. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Сумського НАУ, Тодерюк І.В. – магістр з публічного управління, Директор Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів, Глуходід Г.Ю. – магістр з менеджменту, координатор грантових проєктів і провідний фахівець з організаційно-навчальної роботи Центру підвищення кваліфікації, державні службовці активно комунікували з лекторами, обмінювалися власним досвідом щодо проявів опору змінам, передумов його виникнення і ефективних способів подолання, а також скористалися можливістю оцінити власний рівень готовності до змін.

За результатами навчання на семінарі слухачі отримали сертифікати встановленого зразка.

Щиро сподіваємося, що вдосконаленні компетентності, оновлені та набуті знання позитивно вплинуть на результативність роботи кожного держслужбовця!