АГРОІНТЕРНАТУРА
Сумського національного аграрного університету

Агроінтернатура є формою післядипломної підготовки випускників Cумського НАУ факультетів: ветеринарна медицина, інженерно-технологічного, біолого-технологічного та агротехнологій та природокористування. Основним завданням агроінтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників, їх професійної готовності до самостійної професійної діяльності. Навчання проводиться в заочно-очній формі на профільних кафедрах факультету та Центрі підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників та спеціалістів СНАУ, а також стажування в базових підприємствах, установах, організаціях та закладах агропромислового виробництва.
Тривалість навчання в агроінтернатурі 3 роки.

Агроінтернатура запрошує на навчання за такими напрямами:

При зарахуванні обов’язково мати при собі оригінали всіх вище зазначених документів. При зміні прізвища додається копія свідоцтва про шлюб. При виникненні питань або щодо пропозицій звертатися за адресою: м.Суми, вул.Г.Кондратьева 160, головний корпус каб.221, Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників та спеціалістів СНАУ, або за електронною адресою: ipod_snau2015@ukr.net
тел.70-10-82