Історична довідка:

Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників та спеціалістів  структурний підрозділ Сумського національного аграрного університету створений з метою надання освітніх, науково-навчальних, проектних, консультативних, інформаційних, інноваційних послуг; професійної підготовки слухача шляхом поглиблення, розширення і оновлення його професійних знань, умінь і навичок; підвищення кваліфікації, стажування та інших форм підготовки фахівців для задоволення потреб регіону та держави в цілому.

Центр керується у своїй діяльності Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статутом університету, Положенням, наказами і розпорядженнями ректора університету та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами з питань, що належать до компетенції Центру.
Освітній процес в Центрі здійснюється висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками університету, також залучаються провідні фахівці наукових установ, керівники різних організацій та спеціалісти-практики. Навчальний процес відбувається переважно у вигляді лекцій, бесід, семінарів, дистанційних курсів, «круглих столів», обміну досвідом, виїзних занять та інших активних форм навчання.

Слухачами Центру є:

Слухачі Центру після успішного закінчення курсів отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

Напрями діяльності:

Нормативно-правові документи: 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ про Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів
Методичне забезпечення
Каталог освітніх програм